3 Tā bì zuò xià rú liàn jìng yínzi de , bì jiéjìng Lìwèi rén , aó liàn tāmen xiàng jīn yín yíyàng . tāmen jiù píng gōngyì xiàn gōngwù gĕi Yēhéhuá .