23 Sǎ zaì hǎo tǔdì shang de , jiù shì rén tīng le dào míngbai le , hòulái jiē shí , yǒu yī bǎi beì de , yǒu liù shí beì de , yǒu sān shí beì de .