16 Jiù dǎfa tāmende méntǔ , tóng Xīlǜ dǎng de rén , qù jiàn Yēsū shuō , fūzǐ , wǒmen zhīdào nǐ shì chéngshí rén , bìngqiĕ chéng chéngshí shí chuán shén de dào , shénme rén nǐ dōu bú xùn qíngmian , yīnwei nǐ bú kàn rén de waìmào .