6 Duì tā shuō , nǐ ruò shì shén de érzi , kĕyǐ tiào xià qù . yīnwei jīng shang jì zhe shuō , zhǔ yào wèi nǐ fēnfu tāde shǐzhĕ , yòng shǒu tuō zhe nǐ , miǎndé nǐde jiǎo pèng zaì shítou shang .