35 Bùkĕ zhǐ zhe dì qǐshì , yīnwei dì shì tāde jiǎo dèng . yĕ bùkĕ zhǐ zhe Yēlùsǎlĕng qǐshì , yīnwei Yēlùsǎlĕng shì dà jūn de jīngchéng .