11 Nǐmen suīrán bù hǎo , shàngqiĕ zhīdào ná hǎo dōngxi gĕi érnǚ , hékuàng nǐmen zaì tiān shang de fù , qǐbù gèng bǎ hǎo dōngxi gĕi qiú tāde rén ma .