12 Suǒyǐ wúlùn hé shì , nǐmen yuànyì rén zĕnyàng daì nǐmen , nǐmen yĕ yào zĕnyàng daì rén . yīnwei zhè jiù shì lǜfǎ hé xiānzhī de dàolǐ .