31 Dàn nǐmen de fùrén háizi , jiù shì nǐmen suǒ shuō , yào beìlǔ lüè de , wǒ bì bǎ tāmen lǐng jìn qù , tāmen jiù de zhì nǐmen suǒ yànqì de nà dì .