43 Yàmǎlì rén hé Jiānán rén dōu zaì nǐmen miànqián , nǐmen bì dǎo zaì dāo xià . yīn nǐmen tuì huí bú gēn cóng Yēhéhuá , suǒyǐ tā bì bú yǔ nǐmen tóng zaì .