38 Bǎ nàxiē fàn zuì , zì haì jǐ méng zhī rén de xiāng lú , jiào rén chuí chéng piàn zǐ , yòng yǐ bāo tán . nàxiē xiāng lú bĕn shì tāmen zaì Yēhéhuá miànqián xiàn guō de , suǒyǐ shì shèng de , bìngqiĕ kĕyǐ gĕi Yǐsèliè rén zuò jìhào .