17 Qiú nǐ róng wǒmen cóng nǐde dì jīngguò . wǒmen bú zǒu tiánjiān hé pútaóyuán , yĕ bú hē jǐng lǐ de shuǐ , zhǐ zǒu dà dào ( yuánwén zuò wáng dào ) , bú piān zuǒyòu , zhídào guō le nǐde jìngjiè .