52 Jiù yào cóng nǐmen miànqián gǎn chū nàli suǒyǒude jūmín , huǐmiè tāmen yīqiè zàn chéng de shí xiàng hé tāmen yīqiè zhù chéng de ǒuxiàng , yòu chāihuǐ tāmen yīqiè de qiū tán .