21 Xǔyuàn de ná xì ĕr rén wéi lí sú suǒ xiàn de gōngwù , hé tā yǐwaì suǒ néng de de xiàn gĕi Yēhéhuá , jiù yǒu zhè tiaólì . tā zĕnyàng xǔyuàn jiù dàng zhào lí sú de tiaólì xíng .