3 Yēhéhuá bù qīngyì fānù , dà yǒu nénglì ,wàn bù yǐ yǒu zuì de wèi wú zuì . tā chéng xuán fēng hé bàofēng ér lái , yúncai wèi tā jiǎo xià de chéntǔ .