16 Qí cì shì guǎnlǐ Bǎisù yī bàn , Yēbo de érzi Níxīmǐ xiūzào , zhídào Dàwèi fùndì de duìmiàn , yòu dào wā chéng de chízi , bìng yǒng shì de fángwū .