4 Yòu baì nà lóng , yīnwei tā jiàng zìjǐ de quánbǐng gĕi le shòu . yĕ baì shòu shuō , shuí néng bǐ zhè shòu , shuí néng yǔ tā jiāo zhàn ne .