10 Shuí miǎoshì zhè rì de shì wèi xiǎo ne . zhè qī yǎn nǎi shì Yēhéhuá de yǎnjing , biàn chá quán dì , jiàn Suǒluóbābó shǒu ná xiàn tuó jiù huānxǐ .