35 Dàwèi shòu le yà bǐ gāi sòng lái de lǐwù , jiù duì tā shuō , wǒ tīng le nǐde huà , zhún le nǐde qíngmian , nǐ kĕyǐ píng píngān ān dì huí jiā ba .