9 Sǎmǔĕr jiù bǎ yī zhǐ chī nǎi de yánggāo xiàn yǔ Yēhéhuá zuò quán shēng de Fánjì , wèi Yǐsèliè rén hū qiú Yēhéhuá . Yēhéhuá jiù yīngyún tā .