33 wáng jiù xīnli shāng tòng , shàng chéng mén lóu qù āikū , yī miàn zǒu yī miàn shuō , wǒ ér Yēshālóng a . wǒ ér , wǒ ér Yēshālóng a . wǒ hènbude tì nǐ sǐ , Yēshālóng a , wǒ ér . wǒ ér .