6 Nǐde tóng bāo dìxiōng , huò shì nǐde érnǚ , huò shì nǐ huái zhōng de qì , huò shì rútóng nǐ xìngméng de péngyou , ruò ànzhōng yǐnyòu nǐ , shuō , wǒmen bú rú qù shìfèng nǐ hé nǐ lièzǔ sùlái suǒ bú rènshi de bié shén