20 Wéidú nǐ suǒ zhīdào bú shì jié guǒzi de shùmù kĕyǐ huǐhuaì , kǎn fá , yòng yǐ xiū zhú yíng lĕi , gōngjī nà yǔ nǐ dǎzhàng de chéng , zhídào gōng tā le .