5 Fùnǚ bùkĕ chuāndaì nánzǐ suǒ chuāndaì de , nánzǐ yĕ bùkĕ chuān fùnǚ de yīfu , yīnwei zhèyàng xíng dōu shì Yēhéhuá nǐ shén suǒ zēngwù de .