19 Nǐ zaì tiánjiān shōugē zhuāngjia , ruò wáng xià yī kún , bùkĕ huí qù zaì qǔ , yào liú gĕi jìjū de yǔ gūér guǎfu . zhèyàng , Yēhéhuá nǐ shén bì zaì nǐ shǒu lǐ suǒ bàn de yīqiè shì shàng cì fú yǔ nǐ .