13 Nǐ ruò tīng cóng Yēhéhuá nǐ shén de jièmìng , jiù shì wǒ jīnrì suǒ fēnfu nǐde , jǐn shǒu zūnxíng , bú piān zuǒyòu , yĕ bú suícóng shìfèng bié shén , Yēhéhuá jiù bì shǐ nǐ zuò shǒu bú zuò wĕi , dàn jū shàng bú jū xià .