23 Yòu kànjian biàn dì yǒu liúhuáng , yǒu yán lǔ , yǒu huǒ jī , méiyǒu gēngzhòng , méiyǒu chūchǎn , lián cǎo dōu bú shēng zhǎng , hǎoxiàng Yēhéhuá zaì fèn nù zhōng suǒ qīngfù de Suǒduōmǎ , Gémólā , Yēmǎ , Xǐbiǎn yíyàng .