21 Nàshí wǒ fēnfu Yuēshūyà shuō , nǐ qīnyǎn kànjian le Yēhéhuá nǐ shén xiàng zhè èr wáng suǒ xíng de . Yēhéhuá yĕ bì xiàng nǐ suǒ yào qù de gè guó zhàoyàng xíng .