6 Yēhéhuá nǐ shén bìjiāng nǐ xīnli hé nǐ hòuyì xīnli de wūhuì chúdiào , hǎo jiào nǐ jìnxīn jìn xìng aì Yēhéhuá nǐde shén , shǐ nǐ kĕyǐ cún huó .