28 Zaì nàli , nǐmen bì shìfèng rén shǒu suǒ zào de shén , jiù shì yòng mù shí zàochéng , bùnéng kàn , bùnéng tīng , bùnéng chī , bùnéng wén de shén .