16 Yēhéhuá nǐ shén suǒ yào jiāo gĕi nǐde yīqiè rénmín , nǐ yào jiāng tāmen chúmiĕ . nǐ yǎn bùkĕ gù xī tāmen . nǐ yĕ bùkĕ shìfèng tāmende shén , yīn zhè bì chéngwéi nǐde wǎngluó .