19 Yēhéhuá yǔ Yóudà tóng zaì , Yóudà jiù gǎn chū shān dì de jūmín , zhǐshì bùnéng gǎn chū píngyuán de jūmín , yīnwei tāmen yǒu tiĕ chē .