30 Xībùlún méiyǒu gǎn chū jī lún de jūmín hé Náha lā de jūmín . yúshì Jiānán rén réng zhù zaì Xībùlún zhōngjiān , chéng le fù kǔ de rén .