33 Náfútālì méiyǒu gǎn chū Bǎishìmaì hé bǎi Yànà de jūmín , yúshì Náfútālì jiù zhù zaì nà dì de Jiānán rén zhōngjiān . ránér Bǎishìmaì hé bǎi Yànà de jūmín chéng le fù kǔ de rén .