14 Pútàoshù suǒ jié de dōu bùkĕ chī , qīng jiǔ nóng jiǔ dōu bùkĕ hē , yīqiè bù jié zhī wù yĕ bùkĕ chī . fán wǒ suǒ fēnfu de , tā dōu dāng zūnshǒu .