15 Nàshí Biànyǎmǐn rén cóng gè chéng lǐ diǎn chū ná dāo de , gòng yǒu èr wàn liù qiā . Lìngwaì hái yǒu jī bǐ yà rén diǎn chū qī bǎi jīng bīng .