15 Yǐsèliè rén hū qiú Yēhéhuá de shíhou , Yēhéhuá jiù wèi tāmen xīngqǐ yī wèi zhĕngjiù zhĕ , jiù shì Biànyǎmǐn rén Jīlā de érzi yǐ hù . tā shì zuǒshǒu biàn lì de . Yǐsèliè rén tuō tā sòng lǐwù gĕi Móyē wáng Yījīlún .