10 Yòu duì nǐmen shuō , wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén . nǐmen zhù zaì Yàmólìrén de dì , bùkĕ jìngwèi tāmende shén . nǐmen jìng bù tīng cóng wǒde huà .