39 Jīdiàn yòu duì shén shuō , qiú nǐ búyào xiàng wǒ fānù , wǒ zaì shuō zhè yī cì , ràng wǒ jiāng yáng maó zaì shì yī cì . dàn yuàn yáng maó shì gān de , biéde dìfang dōu yǒu lùshuǐ .