10 Nàshí Xībā hé sǎ mù ná , bìng gēnsuí tāmende jūnduì dōu zaì jiā gè , yuē yǒu yī wàn wǔ qiā rén , jiù shì dōngfāngrén quán jūn suǒ shèngxia de . yǐjing beì shā yuē yǒu shí èr wàn ná dāo de .