41 Bù shì xiǎn gĕi zhòngrén kàn , nǎi shì xiǎn gĕi shén yùxiān suǒ jiǎnxuǎn wéi tā zuò jiànzhèng de rén kàn , jiù shì wǒmen zhèxie zaì tā cóng sǐ lǐ fùhuó yǐhòu , hé tā tóng chī tóng hē de rén .