11 Zaì gĕ gōngtáng , wǒ lǚcì yòng xíng , qiǎngbī tāmen shuō xièdú de huà . yòu fēn waì nǎohèn tāmen , shènzhì zhuībī tāmen zhídào waì bāng de chéngyì .