58 Bǎ tā tuī dào chéng waì , yòng shítou dǎ tā . zuò jiànzhèng de rén , bǎ yīshang fàng zaì yī gè shàonián rén míng jiào Sǎoluó de jiǎo qián .