15 Tǎngruò wǒ dān yán rì jiǔ , nǐ yĕ kĕyǐ zhīdào zaì shén de jiā zhōng dāng zĕnyàng xíng . zhè jiā jiù shì yǒngshēng shén de jiàohuì , zhēnlǐ de zhùshí hé gēnjī.