10 Wǒmen laókǔ nǔlì , zhèng shì wèicǐ . yīn wǒmen de zhǐwang zaìhu yǒngshēng de shén . tā shì wàn rén de jiù zhǔ , gèng shì xìntú de jiù zhǔ .