16 Jiù shì nà dú yī bù sǐ , zhù zaì rén bùnéng kàojìn de guāng lǐ , shì rén wèicéng kànjian , yĕ shì bùnéng kànjian de , yào jiāng tā xiǎnmíng chūlai . dàn yuàn zūnguì hé yǒngyuǎn de quánnéng , dōu guī gĕi tā . āmén .