13 Wǒ zaì tè luó yà liú yú jiā bù de nà jiàn waìyī , nǐ lái de shíhou kĕyǐ daì lái . nàxiē shū yĕ yào daì lái . gèng yàojǐn de shì nàxiē pí juàn .