25 Nǐmen bùkĕ tíng zhǐ jùhuì , hǎoxiàng nàxiē tíng zhǐ guàn le de rén , dào yào bǐcǐ quànmiǎn . jì zhīdào ( yuánwén zuò kànjian ) nà rìzi línjìn , jiù gèng dāng rúcǐ .