18 Nǐmen yuán bú shì lái dào nà néng mō de shān , cǐ shān yǒu huǒyàn , mì yún , hēiàn , bàofēng ,