5 Nǐmen yòu wàng le nà quàn nǐmen rútóng quàn érzi de huà , shuō , wǒ ér , nǐ bùkĕ qīng kàn zhǔ de guǎngjiào , beì tā zébeì de shíhou , yĕ bùkĕ huīxīn .