27 Tā bú xiàng nàxiē Dàjìsī , mĕi rì bìxū xiān wèi zìjǐ de zuì , hòu wèi bǎixìng de zuì xiànjì , yīnwei tā zhǐ yī cì jiāng zìjǐ xiànshang , jiù bǎ zhè shì chéngquán le .